Computer Vision Machine Learning Engineer (praca zdalna)

Computer Vision Machine Learning Engineer (praca zdalna)

Firma Jagan Solutions poszukuje specjalisty Computer Vision Machine Learning Engineer do projektu na 40 godzin w tygodniu. Jesteśmy otwarci na młodych absolwentów oraz studentów studiów doktoranckich.

Osoba na tym stanowisku będzie zajmowała się zagadnieniami związanymi z Machine Learning: Computer Vision, Visual Analytics, NLP, Fraud Detection, Predictive Analytics, etc. Nie trzeba znać wszystkich tych zagadnień, aby aplikować. Wystarczy dobrze znać Computer Vision i być otwartym na nauczenie się pozostałych (lub dalsze doskonalenie się w CV).

Stanowisko to wymaga solidnej wiedzy z programowania. Osoba, której poszukujemy, będzie pracowała zarówno w małych zespołach składających się z innych programistów, jak i samodzielnie z niewielką pomocą lidera projektu.

Czym zajmuje się osoba na stanowisku Computer Vision Machine Learning Engineer?

 1. Tworzy i rozwija modele Machine Learning.
 2. Doskonali i nabywa nowe umiejętności w wielu obszarach Machine Learning (Computer Vision, Visual Analytics, NLP, Fraud Detection, Predictive Analytics, etc.).
 3. Poznaje nowe technologie z zakresu języków skryptowych (Python/Ruby) i kompilowanych (C/C++) a także tech-stack JVM (Java/Scala).
 4. Ma wpływ na wybór rozwiązań technologicznych do kolejnych zleceń.
 5. Testuje swój kod zarówno programistycznie (poprzez Unit Testy), jak funkcjonalnie.
 6. Bierze udział w sprawnym procesie wytwarzania oprogramowania przy użyciu praktycznych narzędzi (Trello, YouTrack, BitBucket/GitHub/GitLab, GoogleChat/Zoom/Skype/Slack i inne).

Czego wymagamy od kandydata?

 1. Dobrej ogólnej wiedzy z zakresu Machine Learning / Artificial Intelligence.
 2. Dobrej znajomości Computer Vision.
 3. Dobrej znajomości co najmniej jednego języka programowania.
 4. Dobrej znajomości algebry liniowej.
 5. Znajomości systemu kontroli wersji Git lub Mercurial.
 6. Znajomości zasad tworzenia dobrego design’u oprogramowania.
 7. Płynnej znajomości języka polskiego i angielskiego.
 8. Podstawowej znajomości co najmniej jednej powłoki Linuksa, np. bash.
 9. Mile widziana dostępność “od zaraz” lub w ciągu kilku tygodni.
 10. Mile widziana znajomość https://aws.amazon.com/machine-learning/ lub https://cloud.google.com/products/ai.

Co oferujemy pracownikowi?

 1. Stawkę 75-150 zł na rękę za godzinę pracy (umowa o dzieło).
 2. Możliwość rozliczania się na fakturę (B2B).
 3. Możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca w Polsce (i na świecie).
 4. Oczekujemy od pracownika co najmniej 30 godzin pracy w tygodniu na projekcie. Gdy projektu nie ma, liczba godzin jest do negocjacji.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o nas?

Najlepiej na naszej stronie domowej.

Jak można aplikować?

Proszę przesłać CV oraz odpowiedzi na poniższe pytania na nasz adres e-mail hi@jagan.solutions

 1. Jakie jest Pana/Pani doświadczenie z Machine Learning?
 2. Jakie jest Pana/Pani doświadczenie z programowaniem?
 3. Co czyni Pana/Panią dobrym kandydatem / dobrą kandydatką na to stanowisko?
 4. Jakiej stawki na rękę oczekuje Pan/Pani za godzinę pracy?
 5. Kiedy może Pan/Pani zacząć?

#ai #ml #machinelearning #cv #computervision #visualanalytics #nlp #frauddetection #predictiveanalytics #linearalgebra #optimization #linux