Mid/Senior Machine Learning Engineer (praca zdalna)

Mid/Senior Machine Learning Engineer (praca zdalna)

Firma Jagan Solutions poszukuje programisty Mid lub Senior Machine Learning Engineer do projektu na 40 godzin w tygodniu. Jesteśmy otwarci na młodych absolwentów oraz studentów studiów doktoranckich.

Osoba na tym stanowisku będzie zajmowała się zagadnieniami związanymi z Machine Learning: NLP, Computer Vision, Fraud Detection, Visual Analytics, Predictive Analytics, etc. Nie trzeba znać wszystkich tych zagadnień, aby aplikować. Wystarczy dobrze znać jedno z nich i być otwartym na nauczenie się pozostałych.

Stanowisko to wymaga solidnej wiedzy z programowania. Osoba, której poszukujemy, będzie pracowała zarówno w małych zespołach składających się z innych programistów, jak i samodzielnie z niewielką pomocą lidera projektu.

Czym zajmuje się osoba na stanowisku Mid/Senior Machine Learning Engineer?

 1. Tworzy i rozwija modele Machine Learning.
 2. Doskonali i nabywa nowe umiejętności w wielu obszarach Machine Learning (NLP, Computer Vision, Fraud Detection, Visual Analytics, Predictive Analytics, etc.).
 3. Poznaje nowe technologie z zakresu języków kompilowanych (C/C++) i skryptowych (Python/Ruby) a także tech-stack JVM (Java/Scala).
 4. Ma wpływ na wybór rozwiązań technologicznych do kolejnych zleceń.
 5. Testuje swój kod zarówno programistycznie (poprzez Unit Testy), jak funkcjonalnie.
 6. Bierze udział w sprawnym procesie wytwarzania oprogramowania przy użyciu praktycznych narzędzi (Trello, YouTrack, XWiki, BitBucket/GitHub/GitLab, GoogleMeet/Zoom/Skype i inne).

Czego wymagamy od kandydata?

 1. Dobrej ogólnej wiedzy z zakresu Machine Learning.
 2. Dobrej znajomości co najmniej jednej z poddziedzin ML: NLP, Computer Vision, Fraud Detection, Visual Analytics, Predictive Analytics, etc.
 3. Dobrej znajomości co najmniej jednego języka programowania.
 4. Dobrej znajomości algebry liniowej.
 5. Znajomości systemu kontroli wersji Git lub Mercurial.
 6. Znajomości zasad tworzenia dobrego design’u.
 7. Płynnej znajomości języka polskiego i angielskiego.
 8. Podstawowej znajomości co najmniej jednej powłoki Linuksa, np. bash (#linux).
 9. Mile widziana znajomość zagadnień związanych ze Smart Mining / Intelligent Mining.
 10. Mile widziana dostępność “od zaraz” lub w ciągu kilku tygodni.
 11. Mile widziana znajomość Apache Kafka.

Co oferujemy pracownikowi?

 1. Stawkę 75-150 zł na rękę za godzinę pracy (umowa o dzieło).
 2. Możliwość rozliczenia na fakturę (B2B).
 3. Możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca w Polsce (i na świecie).
 4. Oczekujemy od pracownika co najmniej 30 godzin pracy w tygodniu na projekcie. Gdy projektu nie ma, liczba godzin jest do negocjacji.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o nas?

Najlepiej na naszej stronie domowej.

Jak można aplikować?

Proszę przesłać CV oraz odpowiedzi na poniższe pytania na adres e-mail: contact@jagan.solutions

 1. Jakie jest Pana/Pani doświadczenie z ML?
 2. Jakie jest Pana/Pani doświadczenie z programowaniem?
 3. Co czyni Pana/Panią dobrym kandydatem / dobrą kandydatką na to stanowisko?
 4. Jakiej stawki na rękę oczekuje Pan/Pani za godzinę pracy?
 5. Kiedy może Pan/Pani zacząć?

TAG: #ml, #machinelearning, #nlp, #computervision, #frauddetection, #visualanalytics, #predictiveanalytics, #linearalgebra, #optimization