Senior Machine Learning Engineer (praca zdalna)

Senior Machine Learning Engineer (praca zdalna)

Firma Jagan Solutions poszukuje programisty Senior Machine Learning Engineer.

Osoba na tym stanowisku będzie zajmowała się zagadnieniami związanymi z Artificial Intelligence / Machine Learning: NLP, Computer Vision, Fraud Detection, Visual Analytics, Predictive Analytics, etc. Nie trzeba znać wszystkich tych zagadnień, aby aplikować. Wystarczy dobrze znać jedno z nich i być otwartym na nauczenie się pozostałych.

Stanowisko to wymaga solidnej wiedzy z programowania. Osoba, której poszukujemy, będzie pracowała zarówno w małych zespołach składających się z innych programistów, jak i samodzielnie z niewielką pomocą CTO firmy.

Czym zajmuje się osoba na stanowisku Senior Machine Learning Engineer?

 1. Tworzy i rozwija modele Machine Learning.
 2. Doskonali się i nabywa nowych umiejętności w wielu obszarach ML.
 3. Poznaje nowe technologie z zakresu języków skryptowych (Python/Ruby) i kompilowanych (C/C++), a także tech-stack JVM (Java/Scala) i .NET (C#).
 4. Ma wpływ na wybór rozwiązań technologicznych do kolejnych zleceń.
 5. Bierze udział w sprawnym procesie wytwarzania oprogramowania przy użyciu praktycznych narzędzi (Trello, YouTrack, BitBucket/GitHub/GitLab, GoogleMeet/Zoom/Skype, etc.).

Czego wymagamy od kandydata?

 1. Dobrej ogólnej wiedzy z zakresu Machine Learning.
 2. Dobrej znajomości co najmniej jednego języka programowania.
 3. Dobrej znajomości co najmniej jednej z poddziedzin Machine Learning: NLP, Computer Vision, Fraud Detection, Visual Analytics, Predictive Analytics, etc.
 4. Dobrej znajomości algebry liniowej.
 5. Znajomości zasad tworzenia dobrego design’u.
 6. Płynnej znajomości języka polskiego i angielskiego.
 7. Logowania czasu pracy poprzez tracker.
 8. Dostępności przez co najmniej 30 godzin w tygodniu.
 9. Mile widziana znajomość powłoki Linuksa, np. bash.
 10. Mile widziana znajomość https://aws.amazon.com/machine-learning/ lub https://cloud.google.com/products/ai.

Co oferujemy pracownikowi?

 1. Stawkę 75-150 zł na rękę za godzinę pracy (umowa o dzieło).
 2. Możliwość rozliczenia na fakturę B2B (do 170 zł netto za godzinę).
 3. Możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca w Polsce (i na świecie).

Gdzie można znaleźć więcej informacji o nas?

Najlepiej na naszej stronie domowej.

Jak można aplikować?

Proszę przesłać CV oraz odpowiedzi na poniższe pytania na adres e-mail: [email protected]

 1. Jakie jest Pana/Pani doświadczenie z ML?
 2. Jakie jest Pana/Pani doświadczenie z programowaniem?
 3. Co czyni Pana/Panią dobrym kandydatem / dobrą kandydatką na to stanowisko?
 4. Jakiej stawki na rękę oczekuje Pan/Pani za godzinę pracy?
 5. Kiedy może Pan/Pani zacząć?

Tagi: #ai, #ml, #machinelearning, #nlp, #computervision, #frauddetection, #visualanalytics, #predictiveanalytics, #linearalgebra, #optimization, #programming, #bash, #linux, #polish, #english